Cold Pressed Juices

Apple, Cucumber, Ginger, Lemon & Mint                                                  30

Strawberry, Coconut & Apple                                                                      32

Grapefruit, Mint & Honey                                                                             26

Pineapple, Lemon & Mint                                                                             32

Spinach, Celery, Ginger & Cucumber                                                          36

Carrot, Orange, Apple & Ginger                                                                   32

Beetroot, Carrot, Orange, Apple & Ginger                                                  32

Sweet Potato, Pineapple, Orange & Cinnamon                                          32

Strawberry, Apple & Almond                                                                        39

Apple, Pineapple, Cucumber & Celery                                                        34

Spinach, Cucumber, Celery, Ginger, Apple & Pineapple                           39

Pineapple, Apple & Almond                                                                          39

Watermelon, Lemon & Mint                                                                         25

Pineapple, Apple, Banana & Pumpkin Seeds                                             30

Strawberry, Apple & Banana                                                                        36

Apple & Orange                                                                                              26

Pineapple & Ginger                                                                                        29

Pineapple, Lemon & Mint                                                                              32

Pear, Apple, Celery, Mint & Lemon                                                               29